Regulamin Faktorii Win


1. Operatorem witryny internetowej www.faktoriawin.pl zwanej dalej „Serwisem” jest „EUROCASH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach, przy ul. Wiśniowej 11, 62-052 Komorniki, wpisana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000213765, o kapitale zakładowym w wysokości 135.074.736,00 zł, NIP 779-19-06-082. 

2. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osoba prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

3. Serwis obejmuje treści dotyczące wina, jego spożywania oraz akcesoriów związanych z konsumpcją alkoholu. 

4. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji zapisów Regulaminu oraz oświadczenia o pełnoletniości osoby korzystającej z Serwisu.

5. Pełne korzystanie z Serwisu możliwe jest w przypadku posiadania przeglądarki internetowe obsługującej CSS 2.1, skrypty JavaScript (oraz opartych o tą technologię frameworków), Cookies, oraz Flash Player. Rekomendowane przeglądarki: firefox, chrome, explorer, safari w wersji nie starszej niż 12 miesięcy.

6. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

7. Zawartość Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, stanowi jedynie zaproszenie do kupna produktu w sklepach sieci EUROCASH.

8. Korzystanie z zawartości Serwisu jest możliwe jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

9. Układ oraz zawartość Serwisu www.faktoriawin.pl pozostaje pod ochroną prawną. Kopiowanie, powielanie, przedrukowywanie jakiejkolwiek części Serwisu bądź jego zawartości w tym zdjęć, bez zgody EUROCASH, stanowi naruszenie przepisów ustawy o prawach autorskich i innych prawach pokrewnych.

10. EUROCASH zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i uaktualnień w Regulaminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Serwisu. Zmiany i uaktualnienia Regulaminu obowiązują od dnia ich zamieszczenia w Serwisie.

Regulamin opublikowany 23 kwietnia 2014 r.


Serwis przenaczony jest
dla osób pełnoletnich.

Czy masz 18 lat?